پاتیسری

بررسی در

وارسی

اتاق

بالغ

 

پاتیسری

پاتیسری

رامادا ریزورت لارا

 

از خوراک های ویژه ما که توسط اشخاص خبره آماده شده است و توسط کارکنان مهربان ما سرو می شود لذت ببرید…

 

  • ساعات ارائه خدمات: 10:00 – 18:00