بار لابی

بررسی در

وارسی

اتاق

بالغ

 

بار لابی

بار لابی

رامادا ریزورت لارا

 

از اقامت خود با نوشیدنی های گرم، سرد، الکی یا غیر الکی لابی در طول روز لذت ببرید.

 

  • ساعات ارائه خدمات: 24 ساعته

 

گالری تصاویر بار لابی