بار و پیش غذا های استخر

بررسی در

وارسی

اتاق

بالغ

 

بار و پیش غذا های استخر

بار و پیش غذا های استخر

رامادا ریزورت لارا

 

به دلیل وجود بار استخری ماندن در کنار استخر لذت بخش تر است… غذا ها و نوشیدنی های خوشمزه متفاوتی به طور مخصوص برای نهایت لذت شما آماده شده اند.

 

  • ساعات ارائه خدمات: 10:00 – 18:00

 

گالری تصاویر بار و پیش غذا های استخر