موود: رستوران اصلی

بررسی در

وارسی

اتاق

بالغ

 

موود: رستوران اصلی

موود: رستوران اصلی

رامادا ریزورت لارا

 

موود رستوران اصلی رامادا ریزورت لارا است که صبحانه، برانچ، نهار، شام و میان وعده هایی را در طول شب سرو می کند.

 

موود رستوران با ارائه طیف وسیعی از طعم های مختلف منوی ویژه ای را نیز سرو می کند که برای مهمانان جوان جذاب است و بخش ویژه ای در داخل رستوران را به آن ها اختصاص داده ایم.

 

موود رستوران می تواند به طور همزمان به 750 مهمان در فضای بسته و یک اتاق ناهار خوری با فضای آزاد خدمات ارائه کند.

 

گالری تصاویر رستوران اصلی